کارچر KARCHER

فیلتر ها
%4-
شیشه شوی کرشر مدل WV2 Black Edition
قیمت اصلی ۷,۷۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۳۸۰,۰۰۰ تومان است.
%6-
جارو شارژی کارچر مدل VC4 CORDLESS MYHOME
قیمت اصلی ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۸,۶۷۰,۰۰۰ تومان است.
%7-
karcher SE 5100 vacuum cleaner dominokala 02
قیمت اصلی ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۵,۹۵۰,۰۰۰ تومان است.
%7-
زمین شوی کارچر مدل Fc5
قیمت اصلی ۲۳,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۸۸۰,۰۰۰ تومان است.
%6-
زمین شوی کارچر مدل Fc7
قیمت اصلی ۴۷,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۴۴,۲۵۰,۰۰۰ تومان است.
%4-
جاروبرقی آب و خاک کارچر WD6 p premium
قیمت اصلی ۲۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۴۵۰,۰۰۰ تومان است.
%7-
زمین شوی شارژی کارچر FC3 Cordless
قیمت اصلی ۱۸,۷۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۷,۳۵۰,۰۰۰ تومان است.
%9-
جارو شارژی کارچر مدل VCH2S
قیمت اصلی ۶,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۶,۳۵۰,۰۰۰ تومان است.
%6-
کارواش کارچر K5 COMPACT
قیمت اصلی ۲۸,۶۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۶,۸۸۰,۰۰۰ تومان است.
%4-
کارواش کارچر K2 COMPACT
قیمت اصلی ۸,۲۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۹۵۰,۰۰۰ تومان است.
%9-
جارو شارژی کارچر مدل VCH2
۴,۹۹۰,۰۰۰ تومان
%1-
جارو شارژی کارچر مدل VC4 CORDLESS
قیمت اصلی ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۲,۸۸۰,۰۰۰ تومان است.
%4-
جاروبرقی خانگی کارچر مدل VC3 plus
قیمت اصلی ۱۲,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۱,۹۹۹,۰۰۰ تومان است.
%4-
جاروبرقی کارچر مدل VC2
قیمت اصلی ۱۱,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۹۹۹,۰۰۰ تومان است.
%8-
کارواش کارچر K7 SMART CONTROL
قیمت اصلی ۵۸,۰۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۵۳,۵۵۰,۰۰۰ تومان است.
%2-
بخارشوی کارچر SC2 UPRIGHT EASYFIX
قیمت اصلی ۱۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۰,۲۴۰,۰۰۰ تومان است.
%3-
جاروی شارژی کارچر مدل KB5
قیمت اصلی ۷,۴۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۷,۲۲۰,۰۰۰ تومان است.
%6-
کارواش کارچر K4 COMPACT
قیمت اصلی ۲۲,۹۰۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۲۱,۴۴۰,۰۰۰ تومان است.
%5-
فرش شوی و زمین شوی کارچر مدل se4001
قیمت اصلی ۲۰,۹۵۰,۰۰۰ تومان بود.قیمت فعلی ۱۹,۸۵۰,۰۰۰ تومان است.